Dit kan je verwachten

TIEN stemt haar plannen en de uitvoering daarvan altijd af met de klant.  Ook het resultaat testen, bespreken en verbeteren we samen. Alleen dan kunnen we die 10 halen!

We werken veelal projectmatig. Nadat is geïnventariseerd waar het probleem zit en waar het beter kan in de organisatie stellen we leerdoelen op. Dit werken we uit in concrete acties en plaatsen dit op een tijdlijn. Omdat het volledig afgestemd is op jullie organisatie is input van de organisatie nodig. Ook dat nemen we mee.

Zo zorgen we er samen voor dat kennis wordt ontwikkeld, vastgelegd en op het juiste moment bereikbaar is voor wie het nodig heeft. Dat betekent duurzame inzetbaarheid van jullie personeel, en kennis die toekomstbestendig is. Want wij geloven erin dat kennis kracht is, en je organisatie dus sterker maakt.

Q&A Nog vragen? Neem contact met ons op. Drie terugkerende vragen beantwoorden we hieronder vast voor je.  

Stel hier je vraag

1. Waarom ontwikkelen jullie onderwijs in een online leeromgeving?

Groot voordeel daarvan is dat er asynchroon geleerd kan worden. Op elk moment kan er gestart worden met opleiden van een medewerker. Een medewerker kan er in zijn eigen tempo doorheen. Vindt hij een onderwerp ingewikkeld, dan kijkt hij  de instructie nog een keer of doet een extra oefening. Is het makkelijk dan vliegt de deelnemer er doorheen.


Vanuit didactisch oogpunt is het leerrendement hoger dan met alleen live leren, doordat de inhoud op diverse manier wordt aangeboden. Via een animatievideo, uitleg van de docent, vragen, interactieve opdrachten en overigens ook een praktijkopdracht. Er is altijd praktijkbegeleider die meekijkt, vragen kan beantwoorden en de opdrachten nakijkt.


De kennis wordt geborgd (verduurzaming). Dat betekent dat de kennis niet langer bij een of enkele personen ligt en een organisatie minder kwetsbaar wordt.


De kennis wordt uniform aangeboden. Alle medewerkers leren op exact dezelfde manier bijv. een PLC-programma te bouwen. Dat scheelt veel frustratie. Iedereen moet eerst een aantal modules doorlopen met een vinkje als resultaat, waardoor bepaalde veiligheidsrisico’s zijn geminimaliseerd.

2. Van wie is het ontwikkelde onderwijs?

TIEN adviseert en ontwikkelt kennis. Wij zijn dus geen aanbieder van opleidingen. Als TIEN onderwijs ontwikkelt, leerpaden en lesmodules bouwt, is dit van en voor de organisatie die de opdracht heeft gegeven.

De visie van TIEN opleiden verduurzamen in de organisatie. Dat gebeurt doordat het ontwikkeld wordt met engineers en productspecialisten van de eigen organisatie. Ook wordt er gewerkt met eigen materialen, machines en in de eigen omgeving.

Er wordt door technische bedrijven al veel kennis gedeeld. Een platform als oZone (voor en door technische bedrijven) daar vindt kennisdeling plaats. Daar geloven we in en juichen we toe. Tegelijk weten we dat het niet altijd verstandig is om alle kennis te delen. Daarom bepaalt de klant zelf of welke kennis ze delen met anderen en wat niet.

pexels-jeswin-thomas-3781338
3. Wat doen jullie nog meer?

Wij werken voor organisaties in de Industriële techniek. Ook ondersteunt TIEN stichtingen en hebben wij projecten in het onderwijs. Dit vanuit de visie dat kennis delen kracht is!

Door te verbinden is er meer aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven. De actuele kennis en inzichten worden meegenomen naar de organisaties. We hebben een groot netwerk. Kennis is macht werd altijd gezegd, wij geloven dat juist in kennis delen kracht zit.

Ook genieten we ervan om af en toe in het (basis)onderwijs lesmateriaal te ontwikkelen. Dit zien we als onze maatschappelijke rol, daar zitten immers de techneuten van de toekomst.

pexels-alena-darmel-7750989